Ökkeş ÖZDEMİR – 4S Kurumsal Teknoloji Danışmanı

02/04/2014 • Röportajlar • Görüntülenme: 495

Özdemir-1

Yaklaşık olarak 20 yıldır sistem entegrasyonu sağlayarak Sanallaştırma, sunucu ve Veri Depolama gibi alanlarda hizmet veren 4S Bilgi Teknolojileri, Büyük Veri’nin uzun vadede işaret ettiği sanallaştırma teknolojilerindeki zorunlu gelişimi öngörerek, sistemsel olarak yeniliklere ihtiyaç duyulacağına dikkat çekiyor. 4S Kurumsal Teknoloji Danışmanı Ökkeş Özdemir; teknoloji ve bilişim şirketlerinin Veri Depolama ve Sanallaştırma ihtiyaçlarının yanı sıra ihtiyaca uygun çözümleme süreçlerini detaylandırıyor.

Zamazingo: 4S Bilgi Teknolojileri olarak bilişim teknolojileri alanında hedefleriniz ve bu doğrultuda sunduğunuz çözümler nelerdir?

Özdemir: Müşterilerin bilişim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine teknolojik danışmanlık sağlıyoruz ve onları doğru yatırımlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem kamu hem de özel sektör tarafında hizmet veren bir kuruluş olarak geliştirdiğimiz bilişim projeleri ile kamunun vatandaşa, özel sektörün müşterilerine verdikleri hizmetleri geliştirerek Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini desteklemeyi temel hedefimiz olarak benimsiyoruz. 4S Bilgi Teknolojileri olarak müşterilerimize uçtan uca bilişim çözümleri sunuyoruz. Müşteri ihtiyaçlarının analizinden başlayarak bu analizlerin müşteri ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmesi ve geliştirilen proje demolarının oluşturulması alanlarında hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bakım ve destek servisimiz de bulunmaktadır. Müşterilerin bilişim ihtiyaçları doğrultusunda BT danışmanlarımız tarafından belirlenen çözümlerde detaylı bir ihtiyaç analizi sürecini tamamlayıp kurum odaklı çözümler sunarak uçtan uca hizmet sağlamayı amaçlıyoruz.

Zamazingo: Veri merkezlerinin kullanımını belirleyen faktörler nelerdir? Firmalar hangi beklentiler ile veri merkezlerine ihtiyaç duyar?

Özdemir: Veri merkezlerine ihtiyaç duyulmasındaki en önemli faktör, aslında yarı iletkenlerin tüm donanımlarda kullanılmasıdır diyebiliriz. Yarı iletkenlerin kullanıldığı; işlemciler, bellekler gibi her türlü yonganın kullanıldığı bileşenler; hem ciddi elektrik ihtiyacı duyarlar hem de çok ısınırlar. Bunun sonucunda da elektrik ve soğutma altyapılarına gereksinimleri artar ve bu nedenle büyük firmalar elektron yerine fotonlarla çalışan işlemcilerin Ar-Ge’si ile uğraşmaktadır. Günümüzde birçok hizmet BT altyapısına taşındığı için bunlara cevap verecek donanımlar yani sunucular, merkezi depolama birimleri; bu birimleri birbirlerine bağlayan ağ altyapıları ciddi işlem güçlerine sahip olmak durumundalar.  Merkezi hizmet verecek bütün kurumlar, ihtiyaç duydukları BT altyapısına göre  bir veri merkezi ya da küçük bir sistem odası yapmak zorundadırlar çünkü sunucu ve depolama donanımları, soğutmasız bir ortamda çalışamadığı gibi yarattıkları gürültü sebebiyle de bir iş istasyonu gibi kullanıcıların yanında duramazlar.

Zamazingo: Veriler her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor. Sizce Büyük Veri’nin veri merkezi hizmetleri kullanımına yansıması kısa ve orta vadede nasıl gözlemlenecektir?

Özdemir: Son 10 yıla baktığımızda, verilerin büyümesi veri merkezlerine olan ihtiyacı dramatik bir şekilde yükseltmiştir. Verinin saklandığı sabit diskler, hareketli parçalara sahip olduğu için çok ısınmakta, ciddi ölçüde elektrik ihtiyacı duymakta hem de çok yer kaplamaktadır. Veri büyüdükçe yer ihtiyacı, soğutma ve elektrik ihtiyacı da büyür. Büyük Veri ile birlikte, gereksinim duyulacak disk kapasitesi de artacaktır. Bunun sonucunda veri merkezlerinde gözlemlenecek değişim kaçınılmazdır.

Zamazingo: Ülkemizdeki veri merkezi kullanma eğilimini ve bu konuya ilişkin farkındalığı değerlendirir misiniz?

Özdemir: Yurt dışında veri merkezleri yapılırken, soğutma ihtiyacının daha az olacağı, daha düşük enerji maliyeti yaratacak ve daha kolay lojistik sağlanacak lokasyonlar tercih edilmektedir. Sunucularda kullandıkları bileşenleri zaman zaman daha pahalı olmalarına rağmen düşük elektrik tüketen bileşenlerden seçecek kadar yeşil BT kavramlarına dikkat edilmekte ve yangın söndürme teknolojileri yerine yangın önleme sistemlerine gidilmektedir. Ülkemizde özel sektör bu noktaya daha yakınken, kamuda maalesef veri merkezleri elektrik sigortaları, yükseltilmiş taban, alçaltılmış tavan ve kablolamadan oluşan sıradan bir inşaat işi olarak görülmekte, enerji ve soğutma verimliliği, izlenebilirlik, büyümelere açık olma gibi etmenler, düşük satın alma maliyetleri kaygısı ile göz ardı edilmektedir. Gelecekte, teknolojiyi süren ülkelerin izlediği veri merkezi standartlarına uymamız kaçınılmazdır.

zamazingo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

Etiketler: , ,

Comments are closed.