Levent SEVİNÇ Assessment Systems CEO’su

10/02/2016 • Röportajlar • Görüntülenme: 1861

Assessment Systems  (1)Kurumların ihtiyaçlarına özel olarak gerçekleştirilen kişilik envanteri çıkarma ve işe alım süreçlerinde kurumsal ihtiyaçlara yönelik gerekli yetkinlikte sahip profesyonelleri tespit etme kapsamında hizmet veren Assessment Systems, psikometrik ölçme ve değerlendirme araçlarıyla duyuşsal ve bilişsel zekâyı analiz ediyor. Assessment Systems CEO’su Levent SEVİNÇ değerlendirme ve gelişim sistemlerinin detaylarını aktarıyor

Assessment Systems’in sunmuş olduğu hizmetleri detaylandırır mısınız?

Kurucusu olduğum Assessment Systems, psikometrik ölçme ve değerlendirme alanında İnsan Kaynakları sektörüne hizmet veren bir kuruluş.  İki ana başlıkta hizmet veriyoruz. İlki, simülasyon içerikli uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen “Değerlendirme ve Gelişim Merkezi” uygulamaları. Bu alanda pazarda yoğun olarak projeler gerçekleştiriyoruz. Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla da tam günlük süren uygulama ile ayda yaklaşık 4 yüz kişiyi değerlendirmeye alıyoruz. Bugüne kadar 20 binden fazla kişiyi değerlendirdik. Diğer ana başlık ise yetenek testi,  kişilik ve yetkinlik envanterleri gibi psikometrik araçlar. Bugüne kadar üç milyondan fazla kişi bizim psikometrik araçlarımızla değerlendirildi.

Yakın zamanda ise iki yeni şirket kurduk. Biri yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik butik gelişim programları sunan bir eğitim şirketi, diğeri ise yönetici işe alımı gerçekleştiren bir İK firması. Her iki firma da Assessment Systems’in işini tamamlar nitelikte. Biz; ağırlıklı olarak yönetsel pozisyonlardaki çalışanların potansiyelini değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelerin sonunda gelişim ihtiyaçları ortaya çıkıyor ve bu ihtiyaca en doğru şekilde cevap verecek firma, değerlendirme sonuçlarını anlayan ve buna uygun programlar tasarlayabilen firmalar olmalı. Değerlendirmelerin tarafımızdan yapılması sebebiyle gelişim programı tasarımını da etkin bir biçimde yapabiliyoruz. Öte yandan şirketler çoğunlukla bizden yöneticilerini değerlendirmemizi istiyorlar ama onları işe alırken etkili bir değerlendirme yapamıyorlar. Bu yüzden işe alım firması da doğru yöneticilerin işin en başında işe alınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca sektöre getirdiğimiz birçok yenilik var. Bunlardan en son olanı ise “Sanal Değerlendirme Merkezleri”. Sanal Değerlendirme Merkezleriyle danışmanlar artık klavyenin ucunda! İK dünyasında son yıllarda hızla yükselen bu uygulama artık farklı sektörlerdeki birçok firma tarafından tercih ediliyor. Sanal Değerlendirme Merkezleri’nde danışmanlar artık işe alımlarda adayları online ortamda değerlendirebiliyor. Sanal Değerlendirme Merkezleri firmalar için daha esnek, daha düşük maliyet ve daha gerçekçi sonuçlar sağlıyor. Bu sistemle birlikte farklı coğrafi lokasyonlardaki çok sayıda aday aynı anda değerlendirilebiliyor. Bir günde 100 kişi ölçümlenebiliyor, yol gibi masraflar olmadığı için maliyet konusundan ciddi kazançlar sağlanıyor.

Psikometrik araçlar nedir?

Psikometrik araçlar, bireylerin çeşitli psikolojik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan ölçme araçları anlamında kullanılmaktadır. Sıklıkla ölçülmesi amaçlanan psikolojik özellikler kişilik, yetkinlik, genel yetenek, zorluklarla başa çıkabilme, vb. olarak gösterilebilir. Bu açıdan psikometrik araçlar, bu özellikleri ölçmek amacıyla kullandığımız, sistematik ve bilimsel yolla geliştirilen araçlardır.

Kişilik envanteri çıkarma çalışmalarınızda ne tür bir sistem ve algoritma kullanıyorsunuz? Bireylere yönelttiğiniz sorulardan ya da tekniğinizden biraz söz eder misiniz?

Assessment Systems kişilik envanteri, global anlamda kabul gören “Beş Faktörlü Kişilik Kuramı”na dayalı olarak geliştirildi. Bu kuramın ortaya koyduğu kişilik özellikleri doğrultusunda bireylere oldukça açık ve anlaşılabilir ifadeler sunuluyor. Bireylerden, bu ifadelere katılma düzeylerini bildirmelerini talep ediyoruz. Ardından her bir bireyin yanıtlarını Türkiye’den toplanmış ve dolayısıyla Türk kültürünü temsil eden 1825 kişilik norm grubunda elde edilen yanıtlar ile karşılaştırarak bireyin grup içindeki yerini belirliyoruz.

Kurumlara İK alanında ne tür faydalar sağlıyorsunuz? Hangi kurumlarla çalışmalar sürdürüyorsunuz?

Assessment Systems olarak, kurumların ihtiyaçlarına özel olarak yapılandırılabilen farklı unvan ve görevler için tasarlanmış yetenek yönetimi ve işe alım süreçlerine yönelik çözümler sunmaktayız. Aynı zamanda, yine bu alanda yetkinlik bazlı mülakat, değerlendirici eğitimi gibi eğitimler vererek İK profesyonellerine destek vermekteyiz.

Hizmet verdiğimiz kurumlar oldukça geniş yelpazede. Türkiye’nin ilk 500’ündeki firmalara hizmet verdiğimiz gibi, çözüm sunduğumuz birçok KOBİ müşterimiz de var.

Türk kültürüne uygun olarak geliştirilen yetkinlik envanteri olarak lanse ettiğiniz EICOM Plus’ın detaylarını aktarır mısınız? Global ölçütlere göre sahip olduğu farklılıklar konusunda bilgi verip örneklemelerde bulunur musunuz?

EICOM-PLUS, 21’i duygusal zekâ temelli beşi bilişsel yetkinlik olmak üzere toplam 26 yetkinliğin ölçüldüğü ve 1895 kişilik Türk norm grubuna sahip bir ölçme aracı. Bu anlamda, oldukça fazla sayıda yetkinliği ölçmesi dolayısıyla bireyi daha yakından ve detaylı tanıma şansına sahip olduğunuz ve Türk beyaz yakalı profilini temsil gücüne sahip olan bir grup içindeki yerinizi belirleyebildiği için oldukça sık kullanılıyor. En önemli avantajı, global anlamda beyaz yakalı grup için etkili kabul edilen yetkinlikleri Türk kültürünü temsil eden bir norm grubu kullanılarak değerlendirilmesidir.

Duygusal ve bilişsel zekâya dayalı kişilik envanterinde ne tür farklılıklar bulunuyor? Kişiler, duyuşsal zekâya mı bilişsel zekâya mı sahip olduğunu ya da hangi oranlarda duyuşsal ve bilişsel zekâyı barındırdığını nasıl kavrayabilir?

Duygusal zekâ ve bilişsel zekânın her ikisi de iş hayatında başarılı olmak için gerekli olsa da aralarında yapısal ve önemli farklılıklar bulunmaktadır. Genellikle, bilişsel zekâ öncelikli bir yere sahip olsa da bireyin çalışma arkadaşlarıyla koordinasyonu, liderlik becerisi, becerilerini iletebilmesi ve gösterebilmesi, sakin ve kontrollü kalması; duygularını kontrol etmeye, sosyal becerilerine odaklanan duygusal zekâya dayalı yetkinlikler, bireyi ön plana çıkaran yetkinliklerdir.

Bireyler için duygusal ve bilişsel zekâya ait farkındalık hangi alanlarda ne gibi faydalar sağlar?

Kişi, EICOM PLUS Yetkinlik Envanteri ile ölçülen duygusal zekânın “Kendinin Farkında Olma, Kendini Yönetme, Sosyal Farkındalık ve İlişki Yönetim” boyutları hakkında fikir sahibi olabilir. Kişisel farkındalığının artması, gelişime açık alanlarda eğitim, koçluk veya mentorluk alarak bu boyutlarda kendini geliştirebilir. Kişisel gelişim için ilk ve en önemli adım, kişisel farkındalıktır.

 Yetkinlik envanteri çıkarırken hangi yetkinlikleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Yetkinlikler, tanımı gereği, üstün performans gösteren çalışanları diğerlerinden ayırt eden, farklı kılan özellikler olduğundan, pozisyona ve sektöre özel yetkinlikleri belirlemeyi amaçlayan akademik çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir. Ölçme araçlarımızı geliştirirken, son akademik çalışmaları takip ederek global anlamda kabul edilen yetkinlikleri belirlemekte ve bu yetkinliklere göre ölçme araçlarımızı yapılandırmaktayız.

Kurumların İK Departmanları bu hizmeti sizden nasıl temin edebilir?

Kurumlar, web sitemiz aracılığıyla veya telefon yoluyla bizimle irtibata geçebilirler.

zamazingo

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

Etiketler: , , , , ,

Comments are closed.